Om oss

Vi vill finnas för dig när allt gått fel, det är därför vi heter Plan B – någon du kan ta hjälp av när du ligger riktigt pyrt till.

PlanB är en svensk organisation som arbetar för att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan. De tror på att det är möjligt att uppnå en hållbar framtid genom att kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.

På deras webbplats kan man läsa om deras olika projekt och initiativ. Ett av deras fokusområden är att minska matsvinnet i samhället genom att samarbeta med olika aktörer såsom livsmedelsbutiker, restauranger och skolor. De arbetar också med att främja cirkulär ekonomi genom att uppmuntra till återanvändning och återvinning av material.

PlanB har också en satsning på förnybar energi, där de bland annat samarbetar med företag för att öka användningen av solceller och andra typer av förnybar energi. De arbetar också för att främja cykling som ett miljövänligt och hälsosamt transportalternativ, genom att erbjuda cykelkurser och genom att samarbeta med företag för att skapa cykelvänliga arbetsplatser.

Organisationen arbetar också med utbildning och medvetandehöjande, särskilt bland unga människor. De arrangerar workshops och utbildningar om hållbarhet och klimatpåverkan, både för skolor och företag. Dessutom erbjuder de en rad olika digitala verktyg och resurser för att hjälpa människor att minska sin egen klimatpåverkan, exempelvis genom att minska sin energiförbrukning eller genom att välja mer hållbara alternativ i vardagen.

På webbplatsen kan man också läsa om PlanBs samarbete med olika företag och organisationer, där de hjälper till att utveckla hållbara affärsmodeller och strategier. De arbetar också med att främja innovation inom hållbarhet genom att erbjuda finansiering och stöd till unga entreprenörer med innovativa idéer.

En annan viktig del av PlanBs arbete är att påverka politiska beslutsfattare och driva på för en mer hållbar samhällsutveckling. Organisationen har deltagit i flera olika kampanjer och initiativ för att påverka politiken, både på nationell och internationell nivå.

PlanB är en organisation som arbetar för att främja en mer hållbar och rättvis värld. Genom att fokusera på konkreta åtgärder och samarbeten med olika aktörer, tror de att det är möjligt att uppnå en hållbar framtid för oss alla. På deras webbplats kan man lära sig mer om deras arbete och ta del av en rad olika resurser och verktyg för att minska sin egen klimatpåverkan.

Kontakta oss med dina problem så försöker vi hitta en lösning.